Maarian VPK

Hälytysosasto

Hälytysosasto

Koulutusohjelma

Kuvia

Hälytykset

 

Keitä me olemme?

Maarian VPK:n hälytysosastolaiset eivät ole ammatiltaan palomiehiä, vaan tavallisia kansalaisia. Jotta voisi osallistua hälytyksiin, pitää suorittaa kursseja sekä muiltakin ominaisuuksilta olla sopiva palomieheksi. Mukana on myös naisia, jotka ovat suorittaneet samat koulutus- ja soveltuvuusvaatimukset kuin miehetkin.

Hälytykset?

Varsinais-Suomessa palo- ja pelastuspalvelusta huolehtii vakituinen palokunta, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos. Pelastuslaitoksella työskentelevät alan ammattilaiset 24 tuntia vuorokaudessa. Kun palolaitoksen resurssit eivät riitä, kutsutaan sopimuspalokuntia (VPK) apuun. Lisäksi tiettyihin tilanteihin sopimuspalokunnat hälytetään suoraan.

Hälytysilmoitukset hälytysosastolaisille tulevat puhe- ja tekstiviestinä matkapuhelimiin. Yksiköiden on oltava hälytyksen tultua liikkeellä 15 minuutin kuluessa kellonajasta ja päivästä riippumatta.

 

 

 

Harjoitukset?

Hälytysosasto pitää harjoituksia torstai-iltaisin. Harjoitukset sisältävät teoriaa ja käytännön harjoituksia liittyen palo- ja pelastustoimintaan.
Käsiteltäviä asioita ovat mm.

 • sammutus- ja savusukellustoiminta
 • pelastus - ja raivaustoiminta
 • ensiapukoulutus
 • viestiliikennekoulutus
 • vaarallisten aineiden hallinta ja torjunta
 • hälytysajoneuvon kuljettaminen
 • öljyntorjunta
 • vahingon- ja jälkivahingontorjunta
 • palonehkäisy ja valistustoiminta
 • metsäpalontorjunta
 • yms.

Kauden koulutusohjelma

Lisätietoja hälytysosastosta antaa palokunnan päällikkö.

Yhteystiedot löytyvät yhteystiedot -sivulta.